Interact responsibly with our wonderful elephants.

Welcome To Thom’s Elephant Camp

Logo

ธมเกิดมาจากตระกูลช้างตั้งแต่โบราณคดี เราอยู่ร่วมกันด้วยความรักและผูกพัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เปรียบเสมือนบุคคลในครอบครัว เราเอาใจใส่ให้อาหารให้ความรักสม่ำเสมอ เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เรามีรอยยิ้มและอ้อมกอดจากช้างที่ยิงใหญ่อย่างพิเศษให้คุณได้สัมผัส คุณจะได้รับสิ่งนี้ ถ้าคุณเข้ามาที่แคมป์ของเรา

Welcome to Thom's Elephant Camp
  • Stacks Image 7107
  • Stacks Image 7109
  • Stacks Image 7111
  • Stacks Image 7113

ธมแคมป์เป็นที่แรกของปาย และเป็นที่แรกของปายที่ลูกค้าสามารถพูดคุยกับช้างได้อย่างเข้าใจง่าย ถ้าลูกค้าให้อาหารที่ช้างชอบ ช้างจะให้ความรักกับคุณด้วยอ้อมกอด และอุ้มอย่างอบอุ่น
ทำกิจกรรมร่วมกับช้าง คือให้อาหาร เล่น ไปอาบน้ำและเลี้ยงช้างที่บริเวณแม่น้ำ

จึงได้เรียนรู้วิถีชีวิตของช้างและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอย่างสนุกและมีความสุข
เราดูแลและเลี้ยงช้างอย่างดีและมีความสุข ให้อารและน้ำที่มีประโยชน์และเพียงพอให้ความรักและความอบอุ่น ให้เขาได้นอนในที่สงบบนภูเขาและมีอาหารเพียงพอ

ควาญช้างจะต้องรักช้างและต้องอยู่ร่วมกันมานาน

เอาใส่เรื่องอาหารและความเป็นอยู่ ช้างถึงจะเชื่อฟัง การทำให้ช้างเชื่อฟัง คือจะต้องพูดเสียงดังให้มีอำนาจ

ที่เราได้มีโอกาสได้ดูแลช้างให้สมบูรณ์และมีความสุขคือเป็นส่วนหนึ่งจากการได้รับความสนับสนุนจากลูกค้า ที่ท่านได้มาใช้จ่ายที่นี่

เราได้รับ ใบประกาศมารตฐานแคมป์ช้าง

จากรัฐบาลไทย (กรมการกีฬาและท่องเที่ยว) ทริปแอ็ดไวเซ่อร์ และหนังสือไกด์บุ๊ค หลายประเทศ เช่น เยอรมันนี ฝรั่งเศส อิตาลี่ อังกฤษ อีกหลายประเทศ
การดูแลช้างในปัจุบันเราได้เปลี่ยนไปในทางที่ดี
นอกจากนี้เรายังมีที่พักไว้สำรองลูกค้าด้วย
สถานที่ที่ได้มีที่พักที่สะอาดปลอดภัย ธรรมชาติสวย อากาศดี มีน้ำแร่เพื่อสุขภาพ บรรเทาปวดเมื่อย ผ่อนคลาย

Alt image
Thom

ลุกค้าสามารถมาเรียนรู้การเป็นควาญช้าง

และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับช้างอย่างมีความสุข อาบน้ำกับช้าง ล่องแพ เที่ยวรอบๆปายด้วยรถยนต์

Some of our Family's Awards

Certificate of Excellence
— 2012—2016 WINNER —
ใบประกาศเกียรติคุณ
ผู้ชนะประจำปี 2012—16

Alt image
Stacks Image 3814
Alt image
Stacks Image 3816
Alt image
Lonely Planet Award
Alt image
Government Award

Follow Us

Mail

SiteMap

Contact

Thom's Elephant Camp

107 Moo 2, Maehee, Pai,
Maehongson. 58130

Mobile +66898519066
Landline +6653065778

Book Now …

Concept & Realisation rjh-webdesign
© Copyright 2012–16 Thom Elephant